BBI MALL - CỘNG ĐỒNG SHOP VIỆT NAM

[giaban] 2.550,000 [/giaban]
[giacu] Tặng: 3,000,000 đ[/giacu]
[hangsx] Yến Dũng mobi [/hangsx]
[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
[mota]
MUA HÀNG LICK XEM SHOP
-Thông tin Shop: XEM SHOPCHATZALO - CHATIBOX FAB- [/mota]
[chitiet] 
*Nội dung
 --
*Hình Ảnh

 [/chitiet]

[giaban] Siêu giảm giá [/giaban]
[giacu] Tặng: Quà khủng [/giacu]
[hangsx] Yến Dũng mobi [/hangsx]
[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
[mota]
-Thông tin Shop: XEM SHOP- CHATZALO - CHATIBOX FAB[/mota]
[chitiet] 
*Nội dung
KHÁCH THÍCH SỐ NÀO INBOX E NHÉ
0362056666=38 0833.62.7778
0383497777=23 0833387777-69
0383887777=47 0833457777-65
0384647777=22 0833496666=35
0384647777=22 0833496666=35
0385406666=36 0834047777=có cọc
0386.70.6666 38tr 0834376666=46
0386077777 0822997778 0835846666=40
0388.19.6789 26 0835846666=40
0388076666 giá 42tr 0836297777=30
0389.35.2222 2x 0386.97.2222 2x 0836646666=71
0394257777=24 0836746666=37
0395.40.7778 0836746666=37
0395497777=22 0837.11.6886-2.3
0396027777=29 0837.64.6666 4x
0397947777=27 0837307777=29
0398.43.7778 0837706666=46
0398537777=22 0837907777=30
0398537777=22 0838.737777 = 47tr
07.8765.8666-1.888k 0839476666=42
07.886.40000-4.222k 0839817777=31
07.9932.9932-1.9 0839916666=73
0703.84.7777--18 0839916666=73
0703087777=30 0842.08.7777=22
0703087777=30 0842217777=27
0703097777=30 0842787777-27
0703097777=30 0843207777=25
0703107777=23 0843467777=27
0703107777=23 0844787777=29
0703137777=28 0845157777=30
0703137777=28 0846016666=38
0704027777=26 0846016666=38
0704517777=22 0846016666=38
0704517777=22 0846106666=37
0704527777=22 0846106666=37
0704527777=22 0846106666=37
0704537777=22 0846107777=24
0704607777=22 0846167777=31
0704607777=22 0846406666=37
0704617777=22 0846406666=37
0704617777=22 0846406666=37
0704627777=22 0846657777=27
0704627777=22 0846687777-40
0704637777=22 0846757777=30
0704637777=22 0847.09.7777 = 25tr
0705176666=38 0847046666=38
0705387777=23 0847237777=27
0705837777=26 0847397777=29
0706047777=26 0847917777=28
0706107777=24 0848317777=26
0706147777=22 0848415555. 2xtr
0706147777=22 0848727777-33
0706176666=38 0848807777=30
0706347777=22 0848917777=30
0706347777=22 0849006666=38
0706407777=22 0849006666=38
0706407777=22 0849006666=38
0706427777=22 0849436666=35
0706427777=22 0849436666=35
0707727777 7x 0849436666=35
0707727777 7x 0849517777=23
0707727777 7x 0707757777 7x 0707767777 7x 0849716666=33
0707757777 7x 0849716666=33
0707757777 7x 0849716666=33
0707767777 7x 0849817777=24
0707767777 7x 0852.63.6666 = 76
0708017777=30 0852227777=105
0708017777=30 0852417777=24
0708037777=30 0852897777=41
0708037777=30 0853097777=27
0708057777=30 0853716666=41
0708057777=30 0853927777=30
0708067777=30 0853987777=30
0708067777=30 0854.79.7777 = 55tr
0708107777=23 0854157777=25
0708107777=23 0854176666=35
0708457777=27 0854176666=35
0708907777=26 0854606666=46
0708907777=26 0855027777-31
0708917777=28 0856036666=50
0708917777=28 0856036666=50
0708937777=28 0856036666=50
0708937777=28 0856057777=29
076.39.86666 = 5xtr 0856086666=55
076.828.3636-666k 0856086666=55
076.991.7778 0856086666=55
0763067777=23 0856456666=62
0763067777=23 0858147777=27
0763716666=33 0858417777=27
0763726666=33 0858427777=27
0763756666=33 0859426666=38
0764317777=18 0859426666=38
0764786666=31 0859426666=38
0764856666=35 0859467777=27
0764946666=31 0859646666=45
0764976666=31 0859646666=45
0764986666=31 0859806666=48
0765016666=37 0859806666=48
0765036666=36 0859816666=65
0765036666=36 0859816666=65
0765036666=36…Xem thêm 0859816666=65
0765036666=39 0859917777-37
0765076666=32 0913.84.6666 = 186
0765076666=32 0914.11.6666 = 211
0765076666=33 0915.94.6666 = 150tr
0765096666=36 0916.38.6666 = 290tr
0765096666=36 0917.41.6666 = 130tr
0765096666=37 0917.62.6666 = 230tr
0765136666=36 091773.6666 = 186
0765136666=36 0918.90.6666 = 191
0765136666=37 0932.13.6666 = 201
0765206666=34 0934.97.6666 = 118tr
0765206666=34 0935.00.6666 = 240tr
0765206666=35 0935.22.6666 = 290tr
0765216666=36 0936.30.6666 = 170tr
0765216666=36 094.983.6666 = 150tr
0765216666=37 0941.00.6666 = 175tr
0765276666=32 0941.60.6666 = 150tr
0765276666=32 0942.40.6666 = 118tr
0765276666=34 0942.55.6666 = 195tr
0765426666=34 0943.99.6666 = 210tr
0765446666=37 0946.74.6666 = 125tr
0765476666=31 0965.00.6666 = 260tr
0765516666=39 0965.11.6666 = 300tr
0765516666=39 0965.22.6666 = 320tr
0765516666=40 0969.61.6666 = 381
0765536666=33 0972.57.6666 = 185tr
0765536666=33 0973.68.6666 = 320tr
0765536666=34 0975.01.6666 = 195tr
0765616666=52 0977.41.6666 = 150tr
0765616666=52 0979.81.6666 = 259tr
0765616666=53 0979.85.6666 = 259tr
0765646666=39 098.161.6666 = 401
0765646666=39 098.767.6666 = 321
0765646666=40 0985.40.6666 = 181
0765706666=30 0988.00.6666 = 411
0765706666=30 0989.77.6666 = 281
0765706666=32 1. O963.88.7777=205
0765716666=32 10. O847.20.6666 = 39
0765716666=32 10. O858.26.7777 =39
0765726666=32 11. O822.54.7777=27
0765726666=32 11. O857.08.6666 = 49
0765816666=36 12. 0846.14.6666 - 33✈️✈️✈️
0765816666=36 12. O843.02.7777=24
0765926666=38 13. 0832.44.6666 -47
0765926666=38 13. O853.91.7777=23✈️✈️✈️
0766.47.8886-368k 14. 0835.94.6666 -47
0766.49.7777 22 14. O835.21.7777=32
0766026666=44 15. 0837.64.6666 -44
0766026666=44 15. O828.15.7777=38
0766206666=39 16. 0818.27.6666 -52
0766206666=39 16. O825.737777 = 38
0766246666=36 17. 0859.57.6666 -47
0766246666=36 17. O856137777=30
0766256666=54 18. 0819.67.6666 - 54
0766256666=54 18. O859137777 =30
0766416666=39 19. 082.451.6666 -35✈️✈️✈️
0766436666=39 19. O835.23.7777-34
0766436666=39 2. O963.08.7777- 93
0766476666=39 20. 0857.90.6666 - 44
0766476666=39 20. O828.40.7777-28
0766496666=35 21. 082.432.6666 - 44
0766516666=45 21. O839997777=157
0766536666=35 22. 0854.246.666 - 44
0766576666=40 22. O856337777=63
0766706666=38 23. 086.90.36666 = 91
0766726666=45 23. O858157777=40
0766836666=60 24. 0846.30.6666 = 40
0766876666=49 24. O832737777=41
0766916666=55 25. 03.7470.6666 = 36
0766936666=55 25. O839107777=33
0766946666=45 26. 0888.68.6666 = 476
0766976666=49 26. O359037777=29
0766986666=60 27. 0888.27.6666 = 101
0767036666=35 27. O835.24/7777-28
0767056666=35 28. 0886.89.6666 = 173
0767096666=35 28. O815207777 -30
0768037777=24 29. 0886.71.6666 = 85
0769.208.208-2.4 29. O835 11 7777 45
0769027777=23 30. 0886.34.6666 = 76
0769027777=23 30. O856 14 7777 28
0769827777=27 31. 099.567.6666 = 216
077.62.58555-1.4 31. O83 415 7777 28
077.65.87.666-🚀🚀🚀 32. 099.678.6666 = 221
0774.11.7777 = 38tr 32. O837 14 7777 28
0774737777=28 33. 0836.00.6666 = 93
0775196666=40 33. O843 14 7777 28
0775246666=31 34. 0856.90.6666 = 65
0775827777-25 34. O842 53 7777 24
0775837777-27 35. 0814.22.6666 = 55
0775847777-21 35. O816 74 7777 36
0775917777-26 36. 0852.63.6666 = 72
0775937777-26 36. O81 264 7777 28
0775947777-21 37. 0822636666 = 88 triệu
0776107777-21 37. O85 419 7777 28
0776137777-23 38. 0827.04.7777 load
0776147777-21 38. 0855226666 = 143
0776207777-21 39. 077.401.6666 = 30
0776217777-23 39. 088688.7777 = 136
0776307777-21 4. O816576666. =46
0776317777-23 40. 077.402.6666 = 30
0776347777-21 40. 0886.82.7777 = 64
0777.611.889 41. 077.403.6666 = 30
0777996666-171 41. 0886.85.7777 = 66
0778.402.6667 42. 070.365.6666 = 80
0778.403.6666…Xem thêm 42. 0899.85.7777 = 61
0778176666=33 43. 0899.33.7777 = 111
0778376666=33 44. 0868.11.7777 = 91
078.39.86666 = 5xtr 45. 0886.11.7777 = 89
0782257777=31 46. 0823.20.7777 = 34
0782647777=23 47. 0812.65.7777 = 34
0783.15.6667 48. 0834.92.7777 = 24
0783.25.6667 49. 0824.91.7777 = 24
0783257777=26 5. O859.68.7777=56
0783576666=37 50. 085.266.7777 = 47
0783716666=33 51. 0815.22.7777 = 47
0783957777=28 52. 0816.75.7777 = 37
0784037777=23 53. 083.515.7777 = 37
0786186666=49 54. 0822.55.7777 = 102
0786946666=35 55. 0822.99.7777 = 97
0787026666=46 56. 0886.59.7777 = 56
0787057777=23 6. O828106666 -49 triệu
0787057777=23 6. O83.365.7777=66
0787147777=22 7. 0823.09.6666 -50
0787147777=22 7. O81.450.7777= 24
0787217777=24 78 279 5555
0788.999.365-888k 79 5057777 2x
0788417777=23 8. 0823.12.7777 - 29
0788417777=23 8. 0858416666 -39
0788827777-55tr 814 64.7777
0789.256.555-1t668k 82 949.7777
0789.79.6666-126 828 017777 25.x
0789.80.7777-46 83 505 6666
0789087777=33 836 60 6666
0789726666=52 850 047777
079.247.6666 = 40 850 047777 17
0791597777=28 9. 0816.74.6666 -39
0792.44.1368-888k 9. 0823.15.7777-29
0792357777=30 O329897777 =49
0792416666 24tr O329997777 =139 ts500/4t
0792957777=30 O332736666 =38
0792957777=30 O333.99.89.90
0793027777=24 O334507777 35
0793027777=24 O335877777 =140
0793037777=28 O338.00.2000
0793037777=28 O347327777 21
0795807777=25 O35.365.7777 =45
0795817777=26 O358887777 =140
0795827777=26 O359.14.7777=20
0795837777=28 O362397777 =39
0795847777=24 O372287777 =42 tk còn
0795907777=28 O376687777 61
0795937777=31 O377267777=66
0795947777=25 O377927777 =59
0796747777 = 25 O378987777 = 37
0798467777 = 25 O38.20.77777=120
081.463.3939🚀🚀🚀 O38.772.5556
081.463.7979 🚀🚀🚀 O382237777 =45
081.654.6666 - 43tr O383617777 =35
0812846666=40 O385317777 23
0812846666=40 O385997777=59
0812846666=40 O388127777 =43
0813.288.666 - O388167777 =43
0813497777=23 O388357777 =43
0813746666=38 O389337777 =59
0814157777=31 O393726666 =37
0814576666=38 O393726666 =37
0815.33.63.93-388k O393757777 =45
0815.747.777 - O395.4O.7777 = 18,9tr
0815027777=29 O395257777 =49
0816247777=24 O396.58.7777 41tr
0816327777=28 O396887777=59
0816557777=41 O398.43.7777 = 18,9tr
0817106666=37 O398.54.8888 = 46tr
0817106666=37 O7.94.757777 = 27
0817106666=37 O79.84.17777 = 25
0817487777=24 O832797777 =59
0817876666=50 O832887777=69
0817876666=50 O835 11 7777= 46
0818026666=61 O836.71.6666 - 38
0818226666=113 O836.71.6666 - 38
0819437777=27 O838737777=61
0819737777=60 O844.36.7777 -28
0822537777-25 O844.78.7777 -30
0822636666 = 96 O846.19.7777 - 25
0823.15.7777 =29tr O854.16.7777 - 25
0823017777-28 O929.50.6666-20
0823646666=45 O965107777 =96
0823646666=45 O966.85.7777 = 151
0823746666=37 O98.4747777 = 151
0823746666=37 🍁 0702.41.6666 = 27 triệu
0823827777-33 🍁 0702.43.6666 = 28 triệu
0824087777=24 🍁 0762.37.6666 = 32 triệu
0824136666=38 🍁 0762.40.6666 = 26 triệu
0824136666=38 🍁 0794.82.6666 = 32 triệu
0824136666=38 🍁 0795.10.6666 = 29 triệu
0824347777=27 🍁 0795.37.6666 = 29 triệu
0824737777=28 🍁 0795.49.6666 = 26 triệu
0825.49.6666 - 33 🔥096.717.8333 – 8tr
0825.49.6666 - 33 🔥096.994.2333 – 8.5tr
0825127777-31 🔥0963.781.333 – 7.5tr
0825496666 33 🔥0969.026.333 – 9tr - V91
0825496666 33 🔥0978.108.333 – 9tr - F91
0826016666=56 🔥0985.562.333 – 12tr
0827057777=28 🔥0985.926.333 – 12tr
0827367777=31 🔥0987.628.333 – 13tr
0827957777=31 🔥0987.862.333 – 13tr
0827987777=33 🔥0988.297.333 – 11.5tr
0828036666=60 🔷03.5575.7777 = 55tr
0828036666=60 🔷032.983.7777 = 23t ck550/25
0828036666=60 🔷0326.05.7777 = 26tr
0829.535.666 - 🔷0326.10.7777 = 25tr
0829127777=31 🔷0338.91.7777 = 33t
0829537777-24 🔷035.7727777 = 65tr
0832617777=29 🔷0356.13.7777 = 28t


🔷0357.51.7777 = 27t


🔷0358.29.7777 = 29tr


🔷0359.13.7777 = 29t


🔷0362.31.7777 = 26tr


🔷0366.90.7777 = 29t


🔷038.279.7777 = 43tr


🔷0385.69.7777 = 20tr ck800/35


🔷0389.05.7777 = 26t


🔷0389.21.7777 = 28t


🔷0389.51.7777 = 28t


🔷0389.61.7777= 29t


🔷0395.18.7777 = 30t


🔷0395.62.7777 = 29tr


🔷0395.82.7777 = 33t


🕹 076.959.6666 = 51


🕹 077.502.6666 = 39


🕹 077.757.6666 = 71


🕹 0775.89.6666 = 49


🕹 0776.11.6666 = 73


🕹 0777.85.6666 = 73


🕹 078.552.6666 = 41


🕹 078.717.6666 = 43


🕹 0783.99.6666 = 71


🕹 0785.98.6666 = 49


🕹 0786.33.6666 = 76


🕹 0787.29.6666 = 46


🕹 0789.82.6666 = 71
*Hình Ảnh
..
 [/chitiet]

[giaban] 190,000 [/giaban]
[giacu] Tặng: 190,000 đ[/giacu]
[hangsx] Yến Dũng mobi [/hangsx]
[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
[mota]
*** MUA HÀNG CLICK XEM*** 
Thông tin Shop: XEM SHOP- CHATZALO - CHATIBOX FAB[/mota]
[chitiet] 
*Nội dung

Tinh dầu trị thâm mụn Cao cấp Linh Hương có tốt không?

Sự kết hợp hoàn hảo các các tinh chất trị thâm từ thiên nhiên cùng công nghệ hiện đại của Thụy Sĩ đã tạo nên Tinh dầu trị thâm mụn Cao cấp Linh Hương an toàn, không gây hại cho da mà còn mang lại hiệu quả bất ngờ cho người sử dụng: chữa sẹo thâm, vết thâm do mụn gây nên, làm đều tông màu da, ngăn ngừa đốm nâu tàn nhang và làm trắng da.
Tinh dầu trị thâm mụn Cao cấp Linh Hương đã được Sở Y tế Đồng Nai chứng nhận an toàn và cấp giấy phép lưu hành trên toàn quốc. Đồng thời, trên mỗi hộp sản phẩm đều có tem chống hàng giả của Bộ Công An. Do đó, hoàn toàn không gây bóng nhờn cho da, hấp thụ rất nhanh và trả lại cho bề mặt da bạn sự tự nhiên ngay sau khi bôi. Không gây kích ứng, vàng lông, mỏng da… hay ung thư da và phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm khó tính.
Tinh dầu trị thâm  mụn Cao cấp Linh Hương giúp da mịn màng và sáng đẹp

Công dụng của Tinh dầu trị thâm mụn Cao cấp Linh Hương là gì?

tinh dau tri tham mun cao cap Linh Huong co tot khong - 3
Tinh dầu trị thâm mụn Cao cấp Linh Hương là bí quyết “vàng giúp cho những ai chẳng may bị vết thâm, sẹo thâm lấy lại làn da trắng mịn tự nhiên và không tỳ vết. Khi sử dụng Tinh dầu trị thâm do mụn Cao cấp Linh Hương mang đến các công dụng vượt trội như:
Chữa sẹo thâm: Các dưỡng chất trong Tinh dầu trị thâm mụn Cao cấp Linh Hương Spotless Acne nhẹ nhàng thẩm thấu vào bên trong lớp biểu bì, nuôi dưỡng, kích thích tế bào da tái tạo, giúp da màu lành và từ đó làm mờ vết sẹo, thâm do mụn để lại.
Dưỡng trắng da: Bên cạnh đó, Tinh dầu trị thâm còn dưỡng da đều màu, trở nên trắng hồng và mịn màng lên từng ngày.
Ngăn ngừa và làm mờ đốm nâu, tàn nhang: Ngoài ra, dùng sản phẩm này thường xuyên còn giúp làm mờ các đốm nâu, tàn nhang trên da và ngăn ngừa chúng quay trở lại hiệu quả.
Tùy theo cơ địa, tình trạng da của từng người mà chỉ sau 4 – 6 tuần sử dụng Cao cấp Linh Hương Spotless Acne những vết sẹo xấu cùng tỳ vết trên da sẽ dần biến mất, trả lại làn da trắng mịn không tỳ vết.
*Hình Ảnh
..
 [/chitiet]

[giaban] 290,000 [/giaban]
[giacu] Tặng: 290,000 đ[/giacu]
[hangsx] Yến Dũng mobi [/hangsx]
[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
[mota]
Thông tin Shop: XEM SHOP- CHATZALO - CHATIBOX FAB [/mota]
[chitiet] 
*Nội dung
Tên sản phẩm: NƯỚC HOA HỒNG
SCB: 2096/17/CBMP-HN
Nhãn hàng: LINH HƯƠNG BEAUTY OF NATURE
Thành phần:
Purifeid water, Niacinamide, Erythritol, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Allantoin, Tocopherol, Benzyl Alcohol, Rosa Damascena Flower Water, Sodium hyaluronate, Butylene Glycol-1,3, PEG 40 Hydrogenated castor oil, Sodium carboxymethyl cellulose, Ethylhexylglycerin, 10-Hydroxydecanoic acid, Sebacic acid, Gluconolactone, Fragrance, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Alcohol, Calcium Gluconate.
Công dụng:
Giúp làm sạch và dưỡng ẩm cho da, góp phần ngăn ngừa lão hóa da.
Hướng dẫn sử dụng:
Sử dụng nước hoa hồng là bước không thể thiếu trong quá trình chăm sóc da hằng ngày. Với chiết xuất từ những cánh hoa hồng và bổ sung Vitamin B3 sản phẩm giúp làm sạch sâu cho da, cân bằng độ ẩm cho da, cung cấp dưỡng chất cho da ... Ngoài ra đây còn là bước đệm quan trọng trước khi sử dụng kem dưỡng da giúp kem dưỡng da thẩm thấu tốt hơn mang lại hiệu quả cao hơn .
Dùng một lượng vừa đủ với bông sạch massage nhẹ nhàng trên mặt, sử dụng khoảng 2 lần một ngày sau khi làm sạch với sữa rửa mặt.
Chú ý khi sử dụng:
Chỉ sử dụng sản phẩm ngoài da, bảo quản sản phẩm nơi khô ráo thoáng mát, đậy nắp sau khi sử dụng. Để xa tầm tay của trẻ em.
Sản xuất tại: Việt Nam
Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường: Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thái Hương.
Địa chỉ: Số 17, tổ 68, khu dân cư 14, Đường Tân Mai, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Địa chỉ sản xuất: Lô CN – A3 Khu Công Nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội.
Số Giấy xác nhận nội dung quảng cáo của Sở Y tế Hà Nội: 022/18/XNQCMP-YTHN
*Hình Ảnh


 [/chitiet]

[giaban] 250,000 [/giaban]
[giacu] Tặng: 250,000 đ[/giacu]
[hangsx] Yến Dũng mobi [/hangsx]
[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
[mota]
-Thông tin Shop: XEM SHOP- CHATZALO - CHATIBOX FAB- [/mota]
[chitiet] 
*Nội dung
Tên sản phẩm: SỮA RỬA MẶT
SCB: 2099/17/CBMP-HN
Nhãn hàng: LINH HƯƠNG BEAUTY OF NATURE
Thành phần:
Purified water, Stearic acid, Glycerin, Lauric acid, Myristic acid, Propylene glycol, Potassium hydroxide, Glycol distearate, Cocamidopropyl betaine, Glyceryl stearate, Sodium laureth sulfate, Methylparaben, Fragrance, Niacinamide, Magnolia kobus branch/flower/leaf extract, Lonicera japonica flower extract, Nelumbo nucifera flower extract, Chrysanthemum morifolium flower extract, Carthamus tinctorius flower extract, Lilium tigrinum extract, Prunus mume flower extract, Camellia japonica flower extract, Chrysanthemum indicum flower extract, Prunus serrulata flower extract.
Công dụng:
Với chiết xuất thiên nhiên từ 10 loài hoa nổi tiếng về tác dụng làm đẹp: Magnolia kobus (Hoa họ Mộc Lan), Lonicera japonica (Kim ngân hoa), Nelumbo nucifera (Hoa Sen), Hoa Cúc Morifolium, Carthamus tinctorius (Hồng Hoa), Lilium tigrinum (Hoa Loa Kèn), Prunus mume (Hoa Mai trắng), Camellia japonica (Hoa Sơn Trà Nhật Bản), Chrysanthemum indicum (Cúc Hoa Vàng), Prunus serrulata (Anh Đào Nhật Bản). Sản phẩm giúp làm sạch da, duy trì độ ẩm, cho làn da trông sáng hơn.
Cách sử dụng:
Để sử dụng sản phẩm một cách hiệu quả, nên thực hiện theo 4 bước sau:
Bước 1: Làm ướt da mặt
Bước 2: Lấy một lượng khoảng 1cm sữa rửa mặt lên lòng bàn tay, tạo bọt với nước
Bước 3: Thoa lên mặt massage nhẹ nhàng.
Bước 4: Rửa sạch với nước và thấm khô da bằng khăn mềm
Chú ý khi sử dụng:
Chỉ sử dụng sản phẩm trên da, đậy kín nắp sau khi sử dụng, để xa tầm tay trẻ em. Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Ngừng sử dụng ngay sản phẩm nếu có dấu hiệu bị dị ứng.
Sản xuất tại: Việt Nam
Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường: Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thái Hương.
Địa chỉ: Số 17, tổ 68, KDC 14, Đường Tân Mai, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội.
Địa chỉ sản xuất: Lô CN – A3 Khu Công Nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội.
Số Giấy xác nhận nội dung quảng cáo của Sở Y tế Hà Nội: 022/18/XNQCMP-YTHN
*Hình Ảnh

 [/chitiet]

[giaban] 285,000 [/giaban]
[giacu] Tặng: 285,000 đ[/giacu]
[hangsx] Yến Dũng mobi [/hangsx]
[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
[mota]
-Thông tin Shop: XEM SHOP- CHATZALO - CHATIBOX FAB[/mota]
[chitiet] 
*Nội dung
Tên sản phẩm: TENDANCES
SCB: 2661/18/CBMP-HN
Thương hiệu: Linh Hương beauty of nature
Thành phần:
Disiloxane, Cyclopentasiloxane, Trimethylsiloxysilicate, Octyldodecanol, Candelilla wax, VP/Hexadecene Copolymer, Cetearyl Alcohol, Polyethylene wax, Cyclohexasiloxane, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Quaternium-90 Bentonite, Fragrance Caprylyl Dimethicone Ethoxy Glucoside, Propylene Carbonate, CI15850:1, CI19140:1, CI45380:3, CI45410:2, CI12085,CI77499, CI15985:1.
Công dụng:
Với độ che phủ cao và khả năng lên màu chuẩn ngay từ những nét chổi quét đầu tiên. Sản phẩm giúp tạo màu và dưỡng ẩm môi cho bạn đôi môi trông đầy đặn, mịn như nhung.
Cách dùng:

 • Bước 1: Lắc hoặc dùng chổi quét trộn đều thỏi son kem để giúp son mềm và đều màu hơn.
 • Bước 2: Dùng chổi quét lấy một lượng son vừa phải, tô đều môi dưới trước, sau đó đợi khô rồi tô môi trên và bắt đầu từ phần giữa môi sau đó mới tán đều ra 2 bên viền môi. Giúp định hình môi chuẩn xác và không làm lem son ra ngoài.
 • Bước 3: Chờ 1- 2 phút sau lớp son sẽ khô và tạo 1 lớp son lì mịn như nhung.
Chú ý:
 • Không bặm môi khi tô son sẽ gây dính và không đều màu
 • Khi tô son nếu có phần nào bị lem ra ngoài, dùng khăn giấy sạch hoặc tay gạt đi lúc son chưa khô.
Bảo quản:
 • Bảo quản sản phẩm nơi khô ráo thoáng mát và nhiệt độ dưới 300
 • Đậy kín lắp sau khi sử dụng.
 • Để xa tầm tay của trẻ em.
Sản xuất tại: Việt Nam
Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường: Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thái Hương.
Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.
Địa chỉ sản xuất: Lô CN – A3 Khu Công Nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội.
Số Giấy xác nhận nội dung quảng cáo của Sở Y tế Hà Nội: 114/18/XNQCMP-YTHN
*Hình Ảnh


 [/chitiet]

[giaban] 250,000 [/giaban]
[giacu] Tặng: 250,000 đ[/giacu]
[hangsx] Yến Dũng mobi [/hangsx]
[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
[mota]
-Thông tin Shop: XEM SHOP- CHATZALO - CHATIBOX FAB[/mota]
[chitiet] 
*Nội dung
Kem sữa dinh dưỡng Linh Hương ” ko chỉ là kem dưỡng da mà sp đóng vai trò như sữa dinh dưỡng cho da
 • Dưỡng da trắng mịn hồng hào, tái tạo da
 • Có thể xài thay để makup, chống nắng
 • Có độ chống nắng cao
 • Xài thích hợp cho tất cả các loại da khó tính.
Riêng da nám, tàn nhang thì siêu phẩm sẽ làm mờ nám và tàn nhang …

Những công dụng chính của kem sữa dưỡng da và tái tạo da Linh Hương

 Dưỡng trắng da
 Giúp làm giảm các vết nhăn ở vùng trán, khóe miệng và vùng cổ
 Nuôi dưỡng, bồi bổ sắc tố, cân bằng và cải thiện các tế bào da đang có hiện tượng lão hóa do tuổi tác
Tên sản phẩm: The perfect whitening cream plus ( phiên dịch Kem thế hệ mới làm trắng da hoàn hảo). Thương hiệu: LINH HƯƠNG beauty of natureK

THÀNH PHẦN KEM SỮA DƯỠNG DA

Cyclopentasiloxane, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Purified water, Dimethicone, Stearyl Heptanoate, Glycerin, Titanium Dioxide, Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone, Niacinamide, Triethoxycaprylylsilane, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Phenoxyethanol, Aluminum Hydroxide, Sodium Chloride, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

CÔNG DỤNG KEM SỮA DƯỠNG DA

– Cyclopentasiloxane: có tác dụng như các glyceryl thực vật nghĩa là có khả năng làm mềm, dịu da bằng cách giữ độ ẩm cho da và ngăn ngừa sự mất nước. – Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer: tạo cảm giác trơn mượt, êm dịu và mềm hơn cho làn da.
Chất này tạo thành film mềm và không thấm nước, dính chặt với da mà không trở nên dính. Được sử dụng rất rộng rãi trong các chế phẩm chăm sóc da, tóc…
– Purified water: Nước tinh khiết đã được loại bỏ các tạp chất bằng hệ thống màng lọc RO.
– Dimethicone: Tạo lớp màng trên da, giữ các hoạt chất và chất chống nắng hoạt động ổn định trên bề mặt da. Ngoài ra còn mang lại cảm giác mượt mà khi sử dụng – Glycerin: Chiết xuất từ thực vât, có tác dụng dưỡng ẩm, làm mềm da.
– Titanium Dioxide: Hoạt chất dưới dạng hạt siêu vi có tác dụng chống nắng tốt, ngoài ra còn làm trắng da và tạo màu cho sản phẩm – Niacinamide: Vitamin B3 giúp liên kết các tế bào, giữ ẩm cho làn da, chống lão hóa, giảm các vấn đề làm tăng sắc tố da ( đốm nâu, tàn nhang, thâm mụn…), giúp da cải thiện mầu da , hỗ trợ điều trị các vấn đề do mụn. Ngoài ra sản phẩm còn rất lành tính và độ ổn định cao.
– Hydrolyzed Hyaluronic Acid: Hyaluronic acid (HA) có khả năng dưỡng ẩm rất tốt, ngoài ra còn giúp bảo vệ da, ngăn ngừa lão hóa. Hyaluronic acid có trong cấu trúc tự nhiên của cơ thể ở khắp các mô liên kết, biểu mô…nên rất an toàn, dùng được cho mọi loại da và mọi lứa tuổi.

Giới thiệu về sản phẩm kem sữa dưỡng da:

– Nếu như serum nhiều dinh dưỡng những khi bôi lên da dễ bị bay hơi, còn kem thông thường không bay hơi nhưng tỉ lệ dưỡng chất thì “nghèo nàn” hơn serum thì “kem sữa dinh dưỡng” này là sự tinh tế của sự kết hợp khéo léo giữa serum và kem dưỡng. Nó tích hợp hàm lượng dinh dưỡng nhiều gấp 5 lần so với kem thông thường, và bôi lên da dễ dàng thẩm thấu như 1 loại serum nhưng lại không hề bay hơi.
– Loại kem này đang rất thịnh hành tại Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản… và đặc biệt nó là loại kem được 99% phụ nữ người Singapo sử dụng( bởi tại quốc gia này họ coi trọng việc sử dụng mỹ phẩm sạch và phải tốt cho da, ở singapo họ tẩy chay tất cả những loại sản phẩm gây hại cho cơ thể). – Loại kem này tại MỸ được gọi là loại kem trong mơ của các cô gái vì nó tích hợp nhiều khả năng :
+) Dưỡng trắng hoàn hảo.
+) Chống nắng.
+) Lưu hương lâu đến 3h.
+) Cải thiện tình trạng lão hóa, da thâm sạm, lỗ chân lông to.
+) Và đặc biệt giúp căng bóng và sờ mịn ngay khi bôi. +) Lớp makeup “ Thật hơn cả da thật”. – Loại kem này tại Hàn được mệnh danh là kem nữ hoàng trong các dòng dưỡng da hướng tới mục đích “ Căng bóng, trẻ hóa, trắng sáng cho khách hàng”
– Và ở VN, Linh Hương là thương hiệu đầu tiên đưa sản phẩm theo trào lưu của thế giới về VN. Chúng tôi gọi kem này là “ kem thế hệ mới làm trắng da hoàn hảo” hay còn được gọi tắt là “kem sữa dinh dưỡng”.

Các câu hỏi liên quan đến kem sữa dinh dưỡng.

Câu hỏi số 1: Nên dùng kem sữa dinh dưỡng như thế nào cho đúng.
Trả lời: Thứ tự các bước dùng kem sữa dinh dưỡng: sữa rửa mặt(1) => nước hoa hồng (2) => kem sữa dinh dưỡng(3) => kem chống nắng (4) => tẩy trang (5).
Lưu ý: kem sữa dinh dưỡng nên dùng buổi sáng vì trong sản phẩm có lớp makeup hoàn hảo và lớp chống nắng tối đa. Và sau một ngày nên tẩy trang bằng sản phẩm tẩy trang chuyên dụng.
Câu hỏi số 2: Cơ chế hoạt động của sản phẩm.
Trả lời: Khi sử dụng bạn nên lấy 1 lượng vừa đủ bằng 2 hạt đỗ và tán đều khắp mặt. Khi bạn maxa kem, những phân tử kem bung là dưới dạng tuyết. Sau đó từ từ thẩm thấu tạo lên một lớp makeup trên bề mặt giúp da trắng hơn và thật hơn da thật. Đồng thời với việc tạo lớp makeup thì lớp dưỡng chất bắt đầu len qua các tế bào da Cấy sâu xuống từng tế bào da giúp cung cấp dưỡng chất nuôi dưỡng làn da sáng dần lên.
Với dưỡng chất tăng gấp 5 lần so với kem dưỡng sản phẩm giúp đánh thức các tế bào và giúp nó sáng dần lên nhanh hơn nhiều lần so với kem dưỡng.
Câu hỏi 3: Sau một thời gian sử dụng có hiện tượng lên mụn, hoặc da xỉn đi?
Trả lời: Nếu bạn đang gặp hiện tượng trên thì điều đó chứng tỏ 99% bạn sử dụng chưa đúng cách. Đây là kem dưỡng da tạo lớp makeup và chống nắng hoàn hảo thế nên bạn nên tẩy trang sạch trước khi sử dụng các bước chăm sóc da tiếp theo và chỉ nên sử dụng vào ban ngày, không nên sử dụng sản phẩm trước khi di ngủ buổi tối.
Câu hỏi 4: Những đối tượng da nào thì có thể sử dụng sản phẩm?
Trả lời: Đây là sản phẩm có thành phần lành tính và có thể sử dụng được cho nhiều loại da. Ngay cả những làn da đỏng đảnh ví dụ “ phụ nữ mang bầu, trẻ nhỏ, phụ nữ cho con bú, da nhậy cảm…” Tuy nhiên khách hàng cần lưu ý: không nên sử dụng

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT KEM SỮA DƯỠNG DA

 Sản phẩm giúp da trắng hồng hào, bảo vệ da, săn chắc, cân bằng độ pH.
 Là loại kem nhẹ dịu và an toàn cho da.
 Vô trùng đóng gói theo quy trình khép kín
CAM KẾT 
 Sản phẩm đạt được tất cả các yêu cầu của hiệp định mỹ phẩm ASEAN
 An toàn tuyệt đối với làn da
( trong trường hợp di ứng thành phần kem quý khách được đổi trả sản phẩm )
 Giao hàng toàn quốc
 Chỉ thanh toán khi nhận hàng
*Hình Ảnh


 [/chitiet]

Sản phẩm mới đăng

Xem thêm

SẢN PHẨM ĐANG KHUYẾN MÃI

Xem thêm

DANH MỤC PHỤ KIỆN CÔNG NGHỆ

Xem tất cả

DANH MỤC MỸ PHẨM

Xem Tất cả

DANH MỤC ĐIỆN THOẠI

Xem tất cả
Hướng Dẫn