[giaban] 2.550,000 [/giaban]
[giacu] Tặng: 3,000,000 đ[/giacu]
[hangsx] Yến Dũng mobi [/hangsx]
[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
[mota]
MUA HÀNG LICK XEM SHOP
-Thông tin Shop: XEM SHOPCHATZALO - CHATIBOX FAB- [/mota]
[chitiet] 
*Nội dung
 --
*Hình Ảnh

 [/chitiet]

Hướng Dẫn